1_caar_projecten01
2_caar_dossiers01
3_caar_verslagen01
4_caar_connect01

CAAR-projecten specificatie

CAAR-projecten bevat onder meer de volgende deel-administraties:

Klantenbeheer(CRM)

In de CRM module worden leveranciers, prospects and klanten geregistreerd inclusief de contactpersonen.
Mantelcontracten zijn in een aparte contracten-administratie vastgelegd.
In de CRM-todo lijst worden klantcontacten of acties genoteerd.
Klanten kunnen flexibel worden gelabeld en de gevanceerde zoekfunctie genereert samenvoeglijsten voor direct-marketing.

Verkoop administratie

De verkoop-administratie kent verschillende stadia in het proces van offerte naar order.
Overschrijdingen van offerte-termijnen en offerte-acties worden gesignaleerd.
Per offerte/order is een todo lijst beschikbaar ter ondersteuning van de verkoop- of backoffice activiteiten.
De flexibele documentgenerator bevat een database met standaard dynamische teksten, hiermee kunnen simpele maar ook complexe offertes worden opgesteld, gegenereerd en geprint.

Project administratie

In een project komen tijdens de uitvoering alle administraties bij elkaar. Een project bevat mogelijk meerdere orders.
Hier worden de medewerkers gepland op project-fasen en activiteiten.
Kosten en onderhanden werk worden hier beheerd en facturering aangestuurd. Per project zijn notities en een todo lijst beschikbaar.
Voor het monitoren van de voortgang van het project zijn statistieken en een realtime financieel overzicht per project beschikbaar.
   

Facturen administratie

Facturatie wordt aangestuurd vanuit de projectadministratie. De documentgenerator genereert en print facturen.
Een exportmodule verzorgt de koppeling naar een financieel administratiepakket.


Tijdregistratie

De tijdregistratie is het deel waar medewerkers hun bestede tijd kunnen registreren per projectfase en per activiteit.
Zowel dagelijkse als wekelijkse registratie is mogelijk, alsmede uren-rapportage en periode-afsluiting.


Medewerkers beheer (HRM)

De HRM-administratie bevat de registratie van medewerkers en hun arbeidscontracten, beschikbare uren en tarieven.
Met de rechten-profielen van de medewerkers wordt geregeld welke handelingen een medewerker mag verrichten in CAAR.

 ->Aanvullende specificaties voor gebruik in branche Educatieve Dienstverlening

  • Meerdere offertes per project
  • Projecten samenwerkingsverbanden
  • Scheiding opdrachtgevers en afnemers
  • Interne facturen
  • Onderhanden werk -registratie
  • Export facturen
  • Koppeling orders aan evaluatie-module
  • Koppeling module CAAR verslagen.
  • Registratie licenties producten
U bevindt zich hier: Home Producten CAAR-projecten Productspecificaties CAAR-projecten specificatie