1_caar_projecten01
2_caar_dossiers01
3_caar_verslagen01
4_caar_connect01

CAAR-dossiers

Vroegtijdse signalering in de zorgverlening voorkomt erger. Het “breedte overleg”, ondersteuningsteams en ZAT's (Zorgzadviesteams) hebben hier een cruciale rol. Medewerkers vanuit verschillende organisaties en disciplines werken samen in deze teams. Het voeren van een efficiënt en adequate administratie is daarom van belang.

In CAAR-dossiers staat de client centraal. Het dossier stimuleert het handelingsgericht werken (HGW).
Na signalering start een handelingscyclus met een digitaal HGW-formulier. Personen uit meerdere organisaties hebben hierin een rol. Ib-ers, zorgverleners, orthopedagogen en andere het aan dossier verbonden betrokkenen krijgen acties toegewezen. Acties kunnen onderling afhankelijk of voorwaardelijk zijn. Bijvoorbeeld, een PCL-bespreking kan alleen plaatsvinden als alle adviezen en documenten beschikbaar zijn.

Krachtige tools als CAAR-verslagen en CAAR-formulieren ondersteunen de benodigde acties binnen de HGW-cyclus. De beschikbare rapport-generator produceert alle benodigde brieven en documenten vanuit de acties op een simpele wijze.

CAAR-dossiers beschikt over een beveiligde digitale bestandenopslag per clientdossier. Per post verzenden van omvangrijke dossiers, bijvoorbeeld als voorbereiding op een PCL-bespreking, is hiermee overbodig.

 

Het gereedschap

CAAR-verslagen
De tool CAAR-verslagen maakt een snelle productie van complexe onderzoeksverslagen met hoge kwaliteit mogelijk.
De orthopedagoog kan hierdoor meer tijd besteden aan gekwalificeerde taken.
CAAR-verslagen produceert ook verslagen met een andere inhoud zoals: observatieverslagen, REC-verslagen en behandelplannen.
Met CAAR-verslagen kan eigenlijk elk document in eigen huisstijl en indeling worden geproduceerd.

CAAR-formulieren
De tool CAAR-formulieren maakt toegang voor derden mogelijk. Vanuit een actie wordt een web-formulier klaargezet en een verzoek tot invullen per mail verstuurd naar de respondent, bijvoorbeeld: ouder, wijkagent, verpleegkundige .
Informatie uit het formulier is automatisch in het dossier beschikbaar.

CAAR-connect
Eén leerling, de beste zorg, één dossier voor alle betrokkenen, samenwerkende disciplines; CAAR-dossiers maakt het mogelijk.
Toch zal iedere betrokken organisatie nog een eigen informatiesysteem gebruiken. Veel  informatie staat bijvoorbeeld in het leerlingvolgsysteem (LVS) van de school.
JOHAN-Ict bevindt zich momenteel in het kwalificatietraject voor deelname aan OSO (overstap service onderwijs, www.oso-od.nl). Hiermee is de koppeling met nagenoeg alle leerlingvolgsystemen in het PO en VO geregeld.

CAAR-Todo
Vanuit elke module is het mogelijk om collega's of betrokkenen via een zogenaamde To-Do in het proces te betrekken.
Deze To-Do kan in CAAR-dossiers bovendien afhankelijk of juist voorwaardelijk zijn ten opzichte van vervolgacties.
Ook is hierbij een notificatie naar een mailadres mogelijk.

 
 

U bevindt zich hier: Home Producten CAAR-dossiers