1_caar_projecten01
2_caar_dossiers01
3_caar_verslagen01
4_caar_connect01

CAAR-modules puntsgewijs

De modules in CAAR zijn volledig geïntegreerd en werken met een centraal authenticatie/authorisatie- systeem. Indien gewenst kan CAAR ook authenticeren tegen een andere informatiesysteem (bijv. LDAP), zo wordt inloggen met één gebruikersnaam-wachtwoord combinatie mogelijk.
De authenticatie is optimaal met de aanvullend beschikbare Yubikey-token (usb-stick). Dit systeem garandeert dat de gebruiker ook is wie hij zegt te zijn.


CAAR-projecten
-een project in CAAR is gefinancierd vanuit een fonds of vanuit een order.
-projecten worden uitgevoerd in fases.
-medewerkers verantwoorden de ingezette activiteiten per fase.
-realtime monitoring “onderhanden werk”.
-periodieke snapshots van projectadministratie, trendanalyse.

CAAR-dossiers
-één dossier per client.
-samenwerken met verschillende disciplines, organisaties, personen, rollen.
-koppeling met LVS via OSO.
-per signalering een handelingscyclus.
-handelingsgericht werken binnen cyclus.
-actie-gestuurd samenwerken.
-actie kunnen voorwaardelijk of afhankelijk zijn.
-acties worden ondersteund met CAAR-verslagen en CAAR-formulieren.
-vanuit acties worden alle benodigde brieven gegenereerd (bijv. brieven naar ouders en school).
-digitale bestandenopslag per clientdossier.

CAAR-verslagen
-snel en efficiënt onderzoeksverslagen (incl. testverwerking) genereren.
-geïntegreerde testverwerking van meest voorkomende tests.
-database met tekstfragmenten; persoonlijk, publiek en dynamisch.
-genereren van REC-verslagen, observatieverslagen, behandelplannen, etc, etc.
-instellen/inrichten van standaard verslagindelingen.

CAAR-formulieren
-actiegestuurd digitaal info verkrijgen van externen/derden. (initiëel, aanvullend, evaluatie, etc.)
-verwerking digitale data in dossier
-verwerking digitale data in archief.

CAAR-connect
-koppeling aan leerlingvolgsystemen PO en VO via OSO
-traject kwalificatie deelname OSO